Home / ชุดฟื้นฟูแบตเตอรี่ LONG WEI 30 โวลต์

ชุดฟื้นฟูแบตเตอรี่ LONG WEI 30 โวลต์

เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ LONG WEI 30 โวลต์ 

df43403b939b51bea7b7d0adc59aa1c1
2617450a9816b06338a0f0134eb92c36

เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ 30V อัจฉริยะ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่รถยนต์ โดยทั่วไปอายุการใช้งานปกติประมาณ 1.5 ถึง 3 ปี แต่ก็มีไม่น้อยที่แบตเตอรี่เสื่อม ก่อนเวลา ซึ่งสามารถป้องกัน ซ่อมแซมแบตเตอรี่ และ ฟื้นฟูแบตเตอรี่รถยนต์ ได้ด้วย เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ 30V แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่ส่วนใหญ่เกิดมาจากการสะสมของผลึกซัลเฟตที่แผ่นธาตุภายในตัวแบตเตอรี่ เนื่องจากการทำงานของ แบตเตอรี่รถยนต์ แบบตะกั่วกรด อาศัยปฏิกิริยาทางเคมี ระหว่างแผ่นธาตุที่เป็นตะกั่ว กับกรดซัลฟูลิก เมื่อแบตเตอรี่คายประจุออกมากรดจะเปลี่ยนรูปเป็นผลึกซัลเฟต(ขี้เกลือ) เกาะอยู่ตามแผ่นธาตุ ทำให้หน้าสัมผัสระหว่างแผ่นธาตุกับน้ำกรดน้อยลง เป็นฉนวนไฟฟ้าส่งผลให้แบตเตอรี่มีประจุไฟฟ้าลดลงตามไปด้วย

 รายละเอียดของชุดฟื้นฟูแบตเตอรี่ LONG WEI 30 โวลต์ 10 แอมป์ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ Power Supply เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงปรับโวลต์

ปรับแอมป์ได้ตามต้องการ

33d01192eceb261169a174893537e763
c0dc2752ecee8dedd118c342990eba24
5a18dd555619a7ee7b1181cec314e099

  • กระแสเข้า input : 200-240VAC,50Hz-60Hz
  • ความแม่นยำของโวลต์ที่แสดง: ±0.5%
  • ความแม่นยำของแอมป์ที่แสดง : ±0.5%
  • ประสิทธภาพการแปลงไฟ : >85%
  • การควบคุมโวลต์ให้เสถียรขณะต่อโหลด: (10-100%) 50mV
  • การควบคุมโวลต์ให้เสถียรขณะไฟเข้าไม่ค่อยเสถียร : (200-240VAC) 20mV
  • ค่าความแปรปรวน (P-P) : 30mV 50mV 50mV
  • การควบคุมแอมป์ให้เสถียรขณะต่อโหลด: 20mA
  • การควบคุมแอมป์ให้เสถียรขณะไฟเข้าไม่ค่อยเสถียร : 20mA
  • ค่าความแปรปรวน (P-P) : 20mA

เมื่อซื้อเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่  Long wei ฟรีแผงสร้างคลื่นความถี่ 50 เฮิร์ช ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการสลายซัลเฟตให้ดียิ่งขึ้น โดยการส่งคลื่นความถี่เข้าไปโจมตีผลึกซัลเฟตให้เกิดการคลายตัว

ของผลึกที่แข็งก่อนที่จะฟื้นฟูด้วยเครื่องชาร์จ Long wei เพื่อสลายผลึกที่อ่อนตัวลง

ให้กลับมาเป็นกรดเหมือนเดิม

สั่งซื้อ ชุดฟื้นฟูแบตเตอรี่ LONG WEI 30 โวลต์ 10 แอมป์

 

ได้ที่เบอร์ 082-3237337

 

line id : joysutthipa

หรือกดสั่งซื้อได้เลยที่  Lazada

ราคาเพียง 2,500 บาท